TIN TỨC

Sản phẩm vách mỏng hot chưa từng có trên thị trường

(Mô tả tóm tắt)Trong thời kỳ COVID-19, đồ ăn tươi sống, đồ ăn tự hâm nóng, đồ ăn sẵn, đồ ăn mang đi,… trở thành lựa chọn phổ biến của người dân. Do một phần lớn bao bì thực phẩm được sử dụng cho những thực phẩm này được xử lý bằng công nghệ ép phun thành mỏng, nên thị trường bao bì thành mỏng ngoan ngoãn ban đầu đã bắt đầu phát triển vượt bậc! Đặc tính sản xuất nhanh, chi phí thấp và quy trình đơn giản của các sản phẩm bao bì nhựa đã được công nhận lại một lần nữa.

During the COVID-19, fresh food, self-heating food, ready-to-eat food, takeaway, etc. became popular choices for people. Since a large part of the food packaging used for these foods is processed by thin-wall injection molding technology, the originally docile thin-wall packaging market has begun to advance by leaps and bounds! The characteristics of fast production, low cost and simple process of plastic packaging products have been re-recognized again.

Features: fast forming, high product qualification rate, not easy to deform, good stability, etc.

KAIMING KDH series high-speed thin-wall packaging product injection molding machine has further optimized the design on the basis of the standard machine. The main components such as tie bars, machine toggle, mold platen and frame are carefully designed and strengthened to absorb fast machine belts. The incoming impact load greatly enhances the strength and performance of the whole machine.

The injection unit of the machine uses energy-saving motors, and the injection rate is up to 500mm/s. The accuracy and speed of this series are far higher than traditional models, which can save 70% of energy consumption.

Thin-walled injection-molded packaging products have many advantages, and there are many difficulties in processing technology. KAIMING machines closely follow the latest trends in the industry and provide various efficient and cost-effective solutions to alleviate the severe situation of the surge in market demand for food packaging boxes.

Trên cơ sở sức sống mới của thị trường bao bì thực phẩm, các nhà sản xuất sản phẩm nhựa phải đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng thời giảm chi phí. Ngoài ra, để đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, hộp đựng bao bì nhựa có xu hướng mỏng hơn. Do đó, máy ép phun KAIMING phải duy trì khả năng cạnh tranh, quá trình đúc tốc độ cao và sản xuất hàng loạt là chìa khóa để đúc bao bì nhựa thành mỏng. Máy KAIMING sẽ không ngừng tối ưu hóa kỹ thuật cơ khí và quy trình đúc để đáp ứng nhu cầu sản xuất đa dạng của khách hàng và cung cấp các giải pháp tốt hơn.